От Антонина КАРДАШЕВА

Психология за родители

Това е книга, която обяснява зараждането и проследява развитието на връзката семейство - дете и отговаря на въпроса: "Защо девиантното поведение се формира в семейна среда?"

Купи сега!

От Константинос Марицас

Музика на гръцката поезия

Драги български читатели, книгата ―Музиката на гръцката поезия е един вид изложба на гръцката песен. Гребете с пълни шепи от нея и ако стигне до сърцата ви, може да се гмурнете и в нейната съкровищница, благодарение на изкустните, стриктни поетични преводи на Костантинос Марицас, човек-мост между две национални култури, преводач с изключително богат словесен запас.

Купи сега!

От Йосеф Елигя

Стихотворения

Йосѝф Илиас Капуляс, познат и като Йосèф Елигя, е роден през 1901г. от родители дребнобуржоазни евреи в гр. Янина. Елигя прегърнал сионистките идеали, написал стихове, които изпъквали неговата вяра в националната рехабилитация на евреите, приближавайки, с различна гледна точка от тогавашния консерватизъм, понятието за еврейска идентичност в разпръснатите общности.

Купи сега!
  • гр. Силистра 7500, ул. Десети Февруари №2 email: office@bookbox.bg